Aktualności2012 - Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku

Idź do spisu treści

Menu główne:

AKTUALNOŚCI - 2012

Środa, 19 grudnia 2012

W Chrystusie Bóg jest nam bliski,
bliskimi też stają się inni ludzie. abp Atenagoras

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie  spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje wszystkich ludzi pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia.

Poniedziałek, 26 listopada 2012. Autor: Tomasz Nowak

Rozpoczęła pracę Sekcja Genealogiczna

Zgodnie z zapowiedziami w niedzielę, 25 listopada, odbyło się pierwsze robocze zebranie Sekcji Genealogicznej powołanej przy Polskim Towarzystwie Historycznym w Radomsku. Jeden z inicjatorów powstania sekcji, Włodzimierz Stefani, omówił najważniejsze pozycje książkowe przydatne we badaniach genealogicznych, pokazali jak zbierać i archiwizować pozyskane informacje. Każdy z uczestników przedstawił stan swoich badań. Okazało się, że wśród przybyłych osób są już zaawansowani badacze jak i ci dopiero rozpoczynający przygodę z genealogią. Sekcja będzie się spotykać raz w miesiącu w muzeum. Najbliższe spotkanie zaplanowane jest na niedzielę 16 grudnia o godz. 16. Zapraszamy zainteresowanych.

Czwartek, 22 listopada 2012

Promocja VI tomu
„Zeszytów Radomszczańskich”

Album zdjęć

Piątek, 16 listopada 2012

Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Radomsku

Zaprasza na promocję
VI tomu „Zeszytów Radomszczańskich”
Prezentację publikacji poprzedzi wykład
ks. dr. Jacka Kapuścińskiego
dyrektora Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej

im. ks. W. Patykiewicza
pod tytułem
"Proboszczowie parafii św. Lamberta w Radomsku w XX w."
18 listopada (niedziela) o godz. 17.00
Galeria Muzeum Regionalnego w Radomsku ul. Narutowicza 1

Poniedziałek, 5 listopada 2012

Zapraszamy do Sekcji Genealogicznej


Wszyscy mamy świadomość, że ten coraz bardziej zmaterializowany i bezduszny współczesny świat konsekwentnie i bezwględnie zabiera nam te wartości, które wrażane słowami: "Ojczyzna" , "tradycja" czy "rodzina", dla naszych przodków nie były tylko pustymi słowami. Dla ich zachowania, przekazania następnym pokoleniom, niebagatelne znaczenie ma genealogia rodzinna – odtworzenie pamięci o naszych przodkach i ich życiu, zadanie, którego poza nami nikt prawdopodobnie nie wykona...
Ale uwaga! genealogia to nałóg! Po odczytaniu pierwszego metrykalnego dokumentu, zbudowaniu pierwszych rodzinnych powiązań czujemy, że musimy dowiedzieć się więcej, uruchamiamy wyobraźnię i sięgamy po kolejne materiały – mapy, kroniki parafiane, książki historyczne i popularnonaukowe, czy Zeszyty Radomszczańskie wreszcie, chcąc przybliżyć sobie nieistniejący już świat swoich przodków. To ścieżka z której nie schodzi się nigdy...
Tych z Państwa, którzy już badają genealogię własnej rodziny lub przymierzają się właśnie do jej odtworzenia, którzy chcą pełniej poznać warsztat genealoga i wymieniać się doświadczeniami, doznać satysfakcji z odkrywania swoich własnych korzeni i historii swych małych ojczyzn – zapraszamy 18 listopada br. na krótkie spotkanie organizacyjne Sekcji Genealogicznej tut. PTH, tuż po wieczorze promocyjnym najnowszych Zeszytów Radomszczańskich.

Poniedziałek, 5 listopada 2012

Promocja VI tomu „Zeszytów Radomszczańskich”

Zapraszamy w niedzielę 18 listopada 2012 r. o godz. 17 do galerii Muzeum na promocję VI tomu „Zeszytów Radomszczańskich”. Prezentację publikacji poprzedzi wykład ks. dr. Jacka Kapuścińskiego, dyrektora Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. W. Patykiewicza w Częstochowie. Prelekcja będzie nosiła tytuł „Proboszczowie parafii św. Lamberta w Radomsku w XX w.”

Spis treści VI tomu "Zeszytów Radomszczańskich"

Środa, 31 października 2012

Promocja książki „Księgi metrykalne parafii
pod wezwaniem św. Lamberta w Radomsku”

W dniu 28 października w Galerii Muzeum odbyła się promocja książki „Księgi metrykalne parafii pod wezwaniem św. Lamberta w Radomsku” Cz. I: „Księga zawartych małżeństw z lat 1735-1796”. Jej autorem jest Tomasz Andrzej Nowak, pracownik muzeum i prezes radomszczańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Autor podczas spotkania omówił treść książki i zasady edycji opracowanego źródła. W publikacji autor zrezygnował z oryginalnego tytułu księgi, nadając jej bardziej ogólne brzmienie, informujące jedynie o charakterze księgi metrykalnej. Zaniechał również dosłownego przytaczania poszczególnych aktów w oryginalnym łacińskim brzmieniu. Dokonał swoistego abstraktu i przedstawił najważniejsze informacje ujmując je w formę tabeli. Zawiera ona liczbę porządkową, datę udzielenia ślubu, imiona i nazwiska narzeczonych wraz z ich stanem cywilnym oraz sporadycznie wiekiem i imieniem ojca, miejsce pochodzenia, nazwiska i miejsce zamieszkania świadków, nazwisko duchownego udzielającego sakramentu, wniesione opłaty oraz numer strony z oryginału księgi. W najstarszej księdze metrykalnej parafii św. Lamberta znajdują się informacje o ślubach mieszkańców szeregu miejscowości w okolic Radomska. Parafia w Radomsku swym zasięgiem obejmowała nie tylko Radomsko, ale też okoliczne wsie: Świerznica, Stobiecko Miejskie, Stobiecko Szlacheckie (Pańskie), Wierzbica, Rożny, Zdania, Golanki, Bogwidzowy, Młodzowy, Bartodzieje, Okrajszów, Płoszów, Piaszczyce, Kietlin, Orzechów, Orzechówek, Strzałków, Zakrzówek [Szlachecki], Szczepocice, Radziechowice, Ładzice, Strzałkowiec (Saniki). Poza tym w okolicach Radomska istniały liczne osady i przysiółki, Ostoja, Dąbrówka, Wieźny, Wrony, Folwarki, Bobry, Kamionka, Cerkawizna, Sucha Wieś, Wygoda, Brodowe, Brylisko, Grzebień, oraz osady młyńskie: Klekowiec, Secówko, Rospąd, Borowa. Publikacja źródeł metrykalnych wydaje się ważna, gdyż informacje w nich zawarte posiadają różnorakie walory, wykorzystywane w badaniach historycznych, w demografii historycznej, dziejach religijności, obyczajowości i wreszcie w samej genealogii. Jest to też bardzo istotne źródło dla dziejów samego miasta. na kartach księgi metrykalnej przejawiają się nazwiska burmistrzów, rajców i ławników. W ten sposób można również poznać nazwiska księży pracujących w tutejszej parafii. Analiza zebranego materiału pozwala rzucić nieco światła na obyczajowość mieszkańców parafii w XVIII w. Jest to w końcu podstawowe źródło do badan genealogicznych.

Piątek, 19 października 2012


Regulamin konkursu historycznego
„Powstanie styczniowe na ziemi radomszczańskiej”

Regulamin konkursu historycznego - pobierz załącznik
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Piątek, 19 października 2012

Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego
w Radomsku

oraz
Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Radomsku

zapraszają na spotkanie autorskie
z Tomaszem Andrzejem Nowakiem
autorem książki


Księgi metrykalne parafii św. Lamberta
w Radomsku. Cz. I:


Księga zawartych małżeństw z lat 1735-1796

W dniu 28 października (niedziela) o godz. 17.00

Galeria Muzeum Regionalnego w Radomsku ul. Narutowicza 1

Sobota, 13 października 2012

Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie (dokładna data i godzina zostanie niedługo ustalona) odbędzie się promocja książki Tomasz A. Nowak pt. Księgi metrykalne parafii pod wezwaniem św. Lamberta w Radomsku. Cz. I: Księga zawartych małżeństw z lat 1735-1796. Natomiast w połowie listopada odbędzie się promocja VI tomu „Zeszytów Radomszczańskich”. Szczegóły obu wydarzeń w najbliższym czasie.

Czwartek, 29 marca 2012

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku
oraz
Towarzystwo Fotograficzne im. E. Osterloffa
zapraszają na odczyt
Artura Szpondra
Towarzystwo Fotograficzne w Radomsku - historia i działalność

który odbędzie się 22 kwietnia (niedziela) o godz. 17 w Galerii Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku. Wystąpienie to wpisuje się w obchody 50-lecia Towarzystwa, które od 1999 roku nosi imię przedwojennego fotografa - Edmunda Osterloffa, a oparte jest na kwerendzie jaką autor przeprowadził w związku z pracą nad monografią Stowarzyszenia.
Prelegent postara się przedstawić historię istnienia oraz działalność jednej z najaktywniejszych grup artystycznych w Radomsku, której korzenie sięgają 1959 roku (choć samo Stowarzyszenie istnieje nieprzerwanie od 1962 roku).
Dodatkową atrakcję może stanowić jednoczesna możliwość obejrzenia wystawy fotografii autorstwa Edmunda Osterloffa (1863-1938) w Galerii MR w Radomsku.

Czwartek, 29 marca 2012

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku
oraz
Towarzystwo Fotograficzne im. E. Osterloffa
zapraszają na odczyt
Artura Szpondra
Towarzystwo Fotograficzne w Radomsku - historia i działalność

który odbędzie się 22 kwietnia (niedziela) o godz. 17 w Galerii Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku. Wystąpienie to wpisuje się w obchody 50-lecia Towarzystwa, które od 1999 roku nosi imię przedwojennego fotografa - Edmunda Osterloffa, a oparte jest na kwerendzie jaką autor przeprowadził w związku z pracą nad monografią Stowarzyszenia.
Prelegent postara się przedstawić historię istnienia oraz działalność jednej z najaktywniejszych grup artystycznych w Radomsku, której korzenie sięgają 1959 roku (choć samo Stowarzyszenie istnieje nieprzerwanie od 1962 roku).
Dodatkową atrakcję może stanowić jednoczesna możliwość obejrzenia wystawy fotografii autorstwa Edmunda Osterloffa (1863-1938) w Galerii MR w Radomsku.

Niedziela, 18 marca 2012

Reprint na święto stolarzy

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku wraz z Sekcją Stolarską Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku wydali reprint Księgi protokołów Chrześcijańskiego Cechu Stolarzy i Rzemiosł Drzewnych w Radomsku z lat 1937 - 1948. Okazją do publikacji stały się doroczne obchody święta patrona cieśli i stolarzy - świętego Józefa, które odbywają się 19 marca.
Reprint stanowi zbiór protokołów z posiedzeń Zarządu Cechu, Walnych Zgromadzeń Członków Cechu oraz Komisji Rewizyjnej. Całość dokumentacji zamyka się w datach: 19 XII 1937 - 12 III 1948 i jest opatrzona podpisami zarządu cechu. Dokument informuje o celach i zadaniach, jakie były realizowane przez cech stolarzy, podejmowanych przedsięwzięciach i problemach, z jakimi rzemieślnicy borykali się w tym czasie. Zawiera także nazwiska radomszczańskich mistrzów stolarskich prowadzących własne warsztaty.
Wydawnictwo posiada specjalnie dodany indeks nazwisk, aby można było szybko i łatwo odnaleźć osoby, które wymieniane są w protokołach.
Książka ukazała się w serii Radomszczańskiej Biblioteczki Regionalnej. Zostanie zaprezentowany 19 marca podczas święta stolarzy organizowanego przez Zarząd Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku.

Środa, 29 luty 2012

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku
zaprasza na odczyt dr Ksawerego Jasiaka
pt. Misja „Freston"
w Inspektoracie Częstochowskim AK (XII 1944–I 1945),

który odbędzie się w dniu 9 marca 2012 r. o godz. 10 w Galerii Muzeum Ksawery Jasiak z IPN Delegatury w Opolu przedstawi na podstawie kwerendy w archiwach brytyjskich historię alianckiej misji wojskowej, zrzuconej na teren Inspektoratu Częstochowskiego AK w nocy z 26 na 27 grudnia 1944 r.
Omówi również sytuację Armii Krajowej w ostatnich tygodniach przed wydaniem rozkazu o jej rozwiązaniu przez gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”.
Zaproszony pracownik IPN spróbuje odpowiedzieć m.in. na pytania o przyczyny, cele i skutki tej Misji. Zaprezentowane zostaną sylwetki oficerów łącznikowych gen. L. Okulickiego „Niedźwiadka”: por. Alfonsa Kaszy ps. „Alm” i por. Szymona Zaremby ps. „Jerzy”, którzy zostali przydzieleni do ochrony Misji.
Wykład uzupełni film dokumentalny Jacka Sawickiego przedstawiający okoliczności wysłania do Polski w grudniu 1944 r. brytyjskiej grupy łącznikowej, w której wystąpili m.in. uczestnicy wydarzeń m.in. żołnierze batalionu por. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”: ppor. Józef Kotecki ps. „Warta” i ppor. Karol Kutnicki ps. „Kruk”.

Poniedziałek, 27 luty 2012

Szkoła Rolnicza w Radomsku w latach 1859-1867

Podczas pierwszego w tym roku spotkania Polskiego Towarzystwa Historycznego Grzegorz Mieczyński, członek towarzystwa, wygłosił referat pod tytułem „Szkoła Rolnicza w Radomsku w latach 1859-1867”. Wystąpienie było właściwie zreferowaniem opracowania na ten temat autorstwa Waleriana Karwasińskiego. Opierał się on na niedostępnych dziś źródłach archiwalnych pochodzących z zaginionych w czasie II wojny światowej archiwów warszawskich. Prelegent podjął się zadania opracowania tego tekstu i przygotowania go do druku w kolejnym tomie „Zeszytów Radomszczańskich”. Ciekawostką jest, że część materiałów do powstałej pod koniec lat 30. monografii szkoły zebrał na prośbę Karwasińskiego Stanisław Sankowski. Zarówno rękopis opracowania jak i notatki S. Sankowskiego w ubiegłym roku trafiły do zbiorów Muzeum. Poważnym wkładem Grzegorza Mieczyńskiego jest opracowanie biogramu Waleriana Karwasińskiego, postaci praktycznie nieznanej w Radomsku. To dzięki niemu właśnie w Polskim Słowniku Biograficznym ukazał się biogram m.in. Feliksa Fabiabniego. Podczas referatu można było zobaczyć kolorową fotografię planu budynku szkoły i przede wszystkim dowiedzieć się o miejscu jej lokalizacji.
Podczas odczytu była też obecna młodzież gimnazjalna z ZSG nr 7, która przeprowadziła zbiórkę funduszy na rzecz odnowienia krzyża powstańców styczniowych, znajdującego się przy kościele franciszkanów.

Czwartek, 01 luty 2012


Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Radomsku

zaprasza
na odczyt Grzegorza ieczyńskiego
pt. "Szkoła Rolnicza w Radomsku w latach 1859-1867",
który odbędzie się
w niedzielę 26 lutego o godzinie 17.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego