Aktualności2013 - Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku

Idź do spisu treści

Menu główne:

AKTUALNOŚCI - 2013

Środa, 04 grudnia 2013. Autor: Tomasz Nowak

Sudzin i Sudzinek. Studium z dziejów wsi

W niedzielę, 8 grudnia o godz. 17,
w galerii muzeum odbędzie się
promocja książki Łukasza Kopery
pt. "Sudzin i Sudzinek. Studium
z dziejów wsi".
Książkę będzie można
nabyć podczas spotkania

niedziela, 1 grudnia 2013. Autor: Tomasz Nowak

Chrzty w parafii św. Lamberta w Radomsku w XVIII w.

Zapraszamy do galerii Muzeum w niedzielę,
15 grudnia o godz. 17
na wykład dr Tomasza Nowaka
pt. "Chrzty w parafii św. Lamberta
w Radomsku w XVIII w."
oraz promocję jego książki pt. Księgi metrykalne parafii św. Lamberta w Radomsku,
cz. II: księga ochrzczonych z lat 1739-1779".

Czwartek, 07 listopada 2013. Autor: Agnieszka Podolska

11 listopada symbolem
wolności wszystkich Polaków

W dniu 11 listopada 2013 roku w Gminie Kodrąb miały miejsce uroczystości zorganizowane dla uczczenia Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Podczas pierwszej części, która odbyła się w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Kodrębie, na zaproszenie Pani Wójt Gminy Kodrąb i Przewodniczącego Rady Gminy, odczyt okolicznościowy dla zebranych gości i uczniów szkoły nt.„11 listopada symbolem wolności wszystkich Polaków” wygłosiła Pani Agnieszka Podolska Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Radomsku.
Natomiast Pani Olga Kowalczyk, członek PTH Oddział w Radomsku, tego samego dnia , podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Radomsku, wygłosiła odczyt pt. „Rola Ziemi Radomszczańskiej w krzewieniu idei Legionów Polskich”. Sesja miała miejsce w Galerii Muzeum Regionalnego w Radomsku.

Czwartek, 07 listopada 2013. Autor: Agnieszka Podolska

95. rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości


Przedstawiciele Zarządu PTH Oddział w Radomsku w dniu 11 listopada 2013 roku uczestniczyli w miejskich uroczystościach
95. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Oddali hołd Honorowemu Obywatelowi Miasta Radomska Marszałkowi Józefowi Piłsudskiego składając wiązankę kwiaty pod tablicą poświęconą jego pamięci , znajdującą się na murze Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku.
Zdjęcia dzięki uprzejmości portali internetowych: Radomsko24.pl
i Radomsko.naszemiasto.pl

Czwartek, 07 listopada 2013. Autor: Agnieszka Podolska

„Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej”


31 października2013r. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbył się konkurs przeznaczony dla wszystkich mieszkańców powiatu radomszczańskiego ph. „Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej”. Organizatorem konkursu było Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz upowszechniania, wzmacniania i wspierania aktywnego obywatelstwa i świadomości obywatelskiej, dotowanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku.
Do konkursu zgłosiło się 105 osób, a udział wzięło 93 uczniów ze szkół z Radomska, Płoszowa i Przedborza. Uczestnicy musieli rozwiązać test składających 45 pytań zamkniętych. Ideą konkursu było upowszechnienie aktywnego obywatelstwa, wzmacnianie świadomości obywatelskiej oraz upowszechnienie wiedzy o Unii Europejskiej i prawach przysługujących jej obywatelom.
Prace oceniała Komisja Konkursowa w składzie: Joanna Skrzydlewska, Tomasz Kornacki, Wioletta Pal, Joanna Łysik – Michałkiewicz, Małgorzata Borek, Agnieszka Podolska, Paweł Dudek, Artur Szponder.
Po sprawdzeniu wszystkich prac pisemnych wypełnionych przez uczniów biorących udział w konkursie, wyłoniono następujących laureatów nagród:
1.Klaudia Antczak- II LO w Radomsku
2.Marta Płomińska – II LO w Radomsku
3.Anna Szewców- II LO w Radomsku
4.Bartosz Rudecki – ZSG nr 5 w Radomsku
5.Sylwia Cieślik- II LO w Radomsku
Ponadto spośród wszystkich uczestników konkursu obecnych w sali rozlosowano dodatkowe nagrody ufundowane przez Miasto Radomsko, Powiat Radomszczański i Poseł do Parlamentu Europejskiego Joannę Skrzydlewską :
Maria Mękwińska ZSP nr 1 w Radomsku
Klaudia Antczak II LO w Radomsku
Anna Stępińska ZSG nr 3 w Radomsku
Magdalena Łuczyńska ZSP w Przedborzu
Anna Bednarska ZSG nr 5 w Radomsku
Bartłomiej Mielczarek ZSE-E w Radomsku
Agnieszka Stolarczyk ZSP nr 1 w Radomsku
Marta Wolska PZSG Płoszów
Specjalna nagroda, ufundowana przez Europoseł Joannę Skrzydlewską - wyjazd do Brukseli wraz z opiekunem - trafiła do Bartosza Rudeckiego z ZSG nr 5 w Radomsku, którego do konkursu przygotowywała Benedykta Olczyk.
Partnerami konkursu byli: Miasto Radomsko, Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku oraz Miejski Dom Kultury w Radomsku.
Zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji „ radomsko.naszemiasto.pl”.

Niedziela, 27 października 2013. Autor: Agnieszka Podolska

POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE
ODDZIAŁ W RADOMSKU

Zaprasza
na uroczystość rozdania nagród lureatom konkursu
„Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej”
31 października 2013 roku o godz. 11.00
Miejski Dom Kultury w Radomsku

Podczas uroczystości odbędzie się otwarte spotkanie z gościem specjalnym
Posłanką do Parlamentu Europejskiego Joanną Skrzydlewską.


Niedziela, 6 października 2013. Autor: Tomasz Nowak

"Firmy radomszczańskie
w dwudziestoleciu międzywojennym. Katalog"


Zobacz fragment książki

Piątek, 27 września 2013. Autor: Tomasz Nowak

"Firmy radomszczańskie
w dwudziestoleciu międzywojennym.
Katalog"

Praca Grzegorza Mieczyńskiego pt. „Firmy radomszczańskie w dwudziestoleciu międzywojennym. Katalog” składa się z trzech części: wstępu, części katalogowej i podsumowania. We wstępie autor przedstawi dotychczasowy stan wiedzy na temat radomszczańskich firm, uwarunkowania prawne działalności przedsiębiorstw w II Rzeczypospolitej i problematykę dotyczącą źródeł. Autor oparł się w głównej mierze na danych pochodzących z Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Piotrkowie, które uzupełnił, m. in.: z ksiąg adresowych i teleadresowych, akt miasta Radomska, akt cechów rzemieślniczych miasta Radomska. Przeprowadził również kwerendę radomszczańskiej prasy. W zasadniczej części katalogowej wymienił i pokrótce scharakteryzował ponad 2 tys. firm, które pogrupował w 4 działy: handel, rzemiosło i usługi, przemysł oraz banki. Ostatnia część książki to statystyczne omówienie zebranego w katalogu materiału. Praca zawiera bibliografię liczącą około 30 pozycji. Jest to praca nowatorska, oparta na niewykorzystywanych dotychczas źródłach i w znaczący sposób wzbogaca wiedzę o przeszłości społeczno-gospodarczej miasta w okresie II RP.

Wtorek, 10 września 2013. Autor: Agnieszka Podolska

POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE ODDZIAŁ W RADOMSKU

Zaprasza do udziału w konkursie
„Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej”
który odbędzie się 31 października 2013 roku o godz. 10.00

Przed wręczeniem nagród laureatom konkursu o godz. 11.00 zapraszamy do Galerii Muzeum Regionalnego w Radomsku na otwarte spotkanie z gościem specjalnym Posłanką do Parlamentu Europejskiego Joanną Skrzydlewską
Szczegóły konkursu na stronach: www.pthradomsko.org, www.radomszczański.pl, www.muzeum.radomsko.pl


Załączniki:
Regulamin konkursu, Bibliografia, Formularz zgłoszeniowy udziału w teście wiedzy

Wtorek, 10 września 2013. Autor: Tomasz Nowak

W niedzielę, 22 września,
o godz. 17 odbędzie się promocja książki Grzegorza Mieczyńskiego
pt. "Firmy radomszczańskie
w dwudziestoleciu międzywojennym. Katalog"
.

Piątek, 26 lipca 2013. Autor: Tomasz Nowak

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych,
że artykuły mające się ukazać
w tomie VIII
"Zeszytów Radomszczańskich"
należy nadesłać do końca września 2013 r.
Prace proszę nadsyłać na adres: pthradomsko@wp.pl

Czwartek, 13 czerwca 2013. Autor: Tomasz Nowak

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku
zaprasza wszystkich zainteresowanych historią miasta i regionu
na promocję VII tomu
Zeszytów Radomszczańskich,
która odbędzie się w niedzielę 23 czerwca
o godz. 17 w galerii Muzeum.
Spis treści - publikacja w pdf

Czwartek, 09 maja 2013. Autor: Tomasz Nowak

"Lucjan Kwaśniewski w świetle dokumentów
Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach"

Pracownik kieleckiego IPN, Robert Piwko, zajmując się powojennymi dziejami Stronnictwa Narodowego trafił na postać Lucjana Kwaśniewskiego, przedwojennego burmistrza Radomska. W ramach tego nielegalnego wówczas ugrupowania działał w Częstochowie. Przywódcy stronnictwa postawili sobie za cel nie walkę zbrojną, ale stopniowe przygotowanie rozbudowywanie swoich struktur i przygotowywanie członków merytorycznie i ideologicznie. W strukturach częstochowskich Lucjan Kwaśniewski pełnił funkcję zastępcy prezesa i kierownika organizacyjnego. Po krótkim okresie (1945-1947) działalności konspiracyjnej znalazł się na ławie oskarżonych. Wyrok został wydany 1 kwietnia 1947 r. Za przynależność do SN skazany został na karę 5 lat pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych i obywatelskich na okres 2 lat. Za przechowywanie materiałów propagandowych skazany został na 3 lata więzienia. Obie kary więzienia zostały w całości objęte amnestią z 22 lutego 1947 r. Dzięki pracy R. Piwko możemy poznać fragment biografii L. Kwaśniewskiego, postaci zasłużonej w walce o niepodległość Polski. Aktywnie działał on bowiem w POW, potem w Legionach, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, w końcu w czasie okupacji niemieckiej musiał się ukrywać, bo groziło mu aresztowanie za działalność konspiracyjną. Prezentacja tych ustaleń miała miejsce 3 maja 2013 r. w radomszczańskim muzeum, a cały tekst ukaże się w tomie VII „Zeszytów Radomszczańskich”.

Piątek, 22 marca 2013. Autor: Agnieszka Podolska

"Lucjan Kwaśniewski w świetle dokumentów
Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach"


Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział
w Radomsku oraz Muzeum Regionalne
im. S. Sankowskiego w Radomsku zapraszają

na odczyt Pana Robert Piwko (IPN Kielce)
pt. "Lucjan Kwaśniewski w świetle dokumentów

Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach"
,
który odbędzie się 3 maja o godz. 16 w Galerii Muzeum. Wstęp wolny.

Piątek, 22 marca 2013. Autor: Agnieszka Podolska

"Lucjan Kwaśniewski w świetle dokumentów
Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach"


Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział
w Radomsku oraz Muzeum Regionalne
im. S. Sankowskiego w Radomsku zapraszają

na odczyt Pana Robert Piwko (IPN Kielce)
pt. "Lucjan Kwaśniewski w świetle dokumentów

Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach"
,
który odbędzie się 3 maja o godz. 16 w Galerii Muzeum. Wstęp wolny.

Piątek, 22 marca 2013. Autor: Agnieszka Podolska

Dzieje radomszczańskiego rzemiosła

W dniu 19 marca 2013 roku w Galerii Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy pt.” Dzieje radomszczańskiego rzemiosła” zorganizowanej z okazji jubileuszu 60–lecia Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku. Można na niej podziwiać zabytkowe sztandary cechów, zdjęcia z budowy obecnego domu rzemiosła, księgi pamiątkowe, dokumenty, dyplomy nadania uprawnień oraz różnego rodzaju historyczne przedmioty służące do wykonywania pracy rzemieślników.
Podczas uroczystości uczczono także święto patrona stolarzy , które przypada właśnie 19 marca – Świętego Józefa. Z tej właśnie okazji odczyt pt. „Tradycje stolarskie w Radomsku” wygłosiła Agnieszka Podolska – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Radomsku. Zgromadzeni goście mogli usłyszeć informacje na temat działalności cechu stolarzy w XVII - XIX wieku, panujących zwyczajach wśród braci cechowej, pochodzeniu powiedzenia "siedzieć na pieniądzach" , zakładach produkujących meble w naszym mieście na przełomie XIX i XX wieku oraz o współczesnych zakładach stolarskich w Radomsku.

Niedziela, 17 marca 2013

Walne Zgromadzenie Członków
Oddziału PTH w Radomsku

17 marca 2013 r. odbyły się wybory władz Oddziału na kadencję 2013-2015.
Władze Oddziału to:
Tomasz Nowak - prezes,
Agnieszka Podolska - zastępca prezesa, Grzegorz Mieczyński - sekretarz,
Radosław Bartnik - skarbnik,
Artur Szponder - członek.

Niedziela, 10 marca 2013. Autor: Agnieszka Podolska

Serdecznie zapraszam
w dniu 19 marca 2013 roku (wtorek) o godz. 10.30
do Galerii Muzeum w Radomsku
na otwarcie wystawy
pt. "Dzieje radomszczańskiego rzemiosła"
oraz mój odczyt
nt. "Tradycja stolarskie w Radomsku"
które odbędą sie
z okazji Jubileuszu 60-lecia radomszczańskiego
Cechu oraz Święta Patrona Stolarzy Św. Józefa.

Wtorek, 19 luty 2013

"Łazów. Przyczynki do dziejów wsi"

Książka pt.: "Łazów. Przyczynki do dziejów wsi" dotyczy niewielkiej miejscowości leżącej na terenie gminy Żytno (powiat radomszczański). Łazowem zainteresowałem się zupełnie przypadkowo, kilka lat temu, kiedy pokazano mi przedwojenne dokumenty tutejszej straży pożarnej. Zostały one odnalezione w trakcie rozbiórki starego domu i zabezpieczone przez jednego z mieszkańców. To dzięki tym unikalnym i dotąd nie publikowanym nigdzie dokumentach (po dziś dzień znajdują się one w prywatnych rękach), powstał jeden z dwóch rozdziałów książki pt.: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Dodatkowo uzupełniony dzięki kwerendzie prowadzonej w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Muzeum Regionalnym w Radomsku. Osobny rozdział to zarys historii wsi Łazów od czasów średniowiecznych po współczesność. Sporo miejsca zajmuje opis wojennych działań w tych okolicach – lasy tutejsze były areną walk partyzanckich, a sama miejscowość padła ofiarą hitlerowców. Szerzej o tych i innych wydarzeniach dowiedzieć się można z publikacji liczącej 116 stron. Można ją będzie nabyć podczas autorskiej promocji w dniu 24 lutego 2013 r. (niedziela) o godz. 17 w Galerii Muzeum Regionalnego w Radomsku ul. Narutowicza 1.
Informacja o autorze:
Tomasz Michał Kolmasiak – ur. 24 września 1984 r. w Częstochowie, zamieszkały w Wielgomłynach, dziennikarz, radny gminy Wielgomłyny, członek – założyciel Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Radomsku oraz członek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku. Autor wielu artykułów historycznych na temat dziejów gminy Wielgomłyny, Radomska oraz powiatu radomszczańskiego. W ostatnim okresie opublikował dwa artykuły naukowe: „Z dziejów szkoły w Maksymowie” oraz „Dzieje cegielni (betoniarni) w Kruszynie (gmina Wielgomłyny)”. Niniejsze wydawnictwo jest jego pierwszą publikacją książkową.

Niedziela, 17 luty 2013

W dniu 17 marca 2013 r. (niedziela) o godzinie 16 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału (Walne Zgromadzenie Członków), na którym zostaną wybrane nowe władze na kadencję 2013-2015. Proszę członków o obecność. Zebranie w drugim terminie odbędzie się tego samego dnia o godz. 16.30.

Niedziela, 13 stycznia 2013

Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Radomsku jest jednym ze współorganizatorów obchodów
150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
Zapraszamy do udziału w obchodach.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego