Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku

Idź do spisu treści

Menu główne:

AKTUALNOŚCI

piątek, 3 lutego 2017. Autor: Tomasz Nowak

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy członków i sympatyków PTH o wsparcie działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego 1% odpisu od podatku na rzecz instytucji pożytku publicznego. Wyliczony 1% odpisu można przekazać na adres: Polskie Towarzystwo Historyczne - Zarząd Główny, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa. Numer konta bankowego PTH: 48 1160 2201 0000 0000 5515 6953 - Bank Millennium
O/Warszawa. Numer KRS PTH: 0000 100740.

poniedziałek, 23 stycznia 2017. Autor: Tomasz Nowak

Polskie Towarzystwo Historyczne pracuje nad "Radomszczańskim Słownikiem Biograficznym". Jeśli mieliście Państwo w swoim środowisku osobę godną upamiętnienia (działacza społecznego, sportowca, artystę itp.) i posiadacie o niej informacj, to zapraszamy do współpracy. Pomożemy również w napisaniu biogramu. Prosimy o kontakt: pthradomsko@wp.pl lub tel. 603686979

niedziela, 15 stycznia 2017. Autor: Tomasz Nowak

Z przykrością informujemy, że 12 stycznia 2017 r. zmarł Jerzy Bartnik.
Urodził się w 1941 r. Był członkiem naszego Oddziału od 2008 r.,
interesował się historią II wojny światowej oraz historią ziemi radomszczańskiej.

niedziela, 25 września 2016. Autor: Tomasz Nowak

Zapraszamy na promocję
XII tomu „Zeszytów Radomszczańskich”,9 października 2016 r. (niedziela)
galeria Muzeum o godz. 17.

Publikacja ukazała się dzięki dotacji na realizację zadania publicznego w 2016 r. udzielonej przez:
- Starostwo Powiatowe w Radomsku (
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Publikacja XII tomu „Zeszytów Radomszczańskich”);
- Miasto Radomsko
(Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych przedstawiających historię Radomska
Publikacja „Zeszytów Radomszczańskich” t. XII).

czwartek, 24 czerwca 2016. Autor: Tomasz Nowak

Nową książką Polskie Towarzystwo Historyczne włącza się w obchody 750-lecia Radomska.


Publikacja Grzegorza Mieczyńskiego pt. „Fabianiacy” opisuje losy szkoły założonej w Radomsku w 1862 r. przez Feliksa Fabianiego. Szkoła ta działała nieprzerwanie przez 42 lata i objęła nauczaniem około 1500 chłopców, początkowo z Radomska a następnie z całego Królestwa Polskiego. Pomimo tego, że w szkole nie można było uzyskać matury, jej absol-wenci cieszyli się uznaniem pracodawców i spotykamy ich na wielu eksponowanych stanowi-skach. Kilku wychowanków to osoby wybitne, m.in. to właśnie fabianiacy zostali w okresie międzywojennym rektorami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.
W publikacji znajdziemy w niej nie tylko opis dziejów szkoły, ale przede wszystkim spisy uczniów oraz ponad 150 fotografii wychowanków. Większość zdjęć pochodzi z  poda-rowanego w 1888 r. Fabianiemu przez absolwentów pamiątkowego albumu fotograficznego.
Publikacja ukazała się dzięki dotacji ze strony Miasta Radomska w ramach realizacji zadania publicznego w 2016 r. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Promocja odbędzie się w Muzeum w piątek 24 czerwca o godz. 18.

wtorek, 10 maja 2016. Autor: Tomasz Nowak

Zapraszamy w sobotę 14 maja 2016 r. na Noc Muzeów, podczas której o godz. 18 odbędzie się promocja XI tomu "Zeszytów Radomszczańskich"

poniedziałek, 7 marca 2016. Autor: Tomasz Nowak

W niedzielę 20 marca o godz. 16
odbędzie się walne zgromadzenie
Oddziału, na którym wybrane zostaną
nowe władze Oddziału. Odbędziesię też dyskusja nad formami dalszego funkcjonowania PTH w Radomsku.
Proszę o obecność na zebraniu

Środa, 27 stycznia 2016. Autor: Tomasz Nowak

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy członków i sympatyków PTH o wsparcie działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego 1% odpisu od podatku na rzecz instytucji pożytku publicznego. Wyliczony 1% odpisu można przekazać na adres: Polskie Towarzystwo Historyczne - Zarząd Główny, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa. Numer konta bankowego PTH: 48 1160 2201 0000 0000 5515 6953 - Bank Millennium
O/Warszawa. Numer KRS PTH: 0000 100740.

Czwartek, 3 grudnia 2015. Autor: Tomasz Nowak

Zapraszamy w sobotę 5 grudnia o godz. 17.
do galerii Muzeum na obchody
jubileuszu 10-lecia

Polskiego Towarzystwa Historycznego w Radomsku.
Podczas uroczystości będzie miała miejsce promocja
książki Zdzisława Włodarczyka
pt. "Na przełomie epok. Radomsko pod panowaniem pruskim (1793-1806)"

Czwartek, 26 listopada 2015. Autor: Tomasz Nowak

Zapraszamy na promocję IV części ksiąg metrykalnych parafii św. Lamberta w Radomsku, która odbędzie się 29 listopada 2015 r. o godz. 17
w galerii Muzeum.
Publikacja została dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodz

Czwartek, 10 września 2015. Autor: Tomasz Nowak

Zmarł Jan Kaszuwara, członek nie tylko naszego towarzystwa. Na przestrzeni lat był również członkiem wielu innych stowarzyszeń. Urodził się w 1944 r. w rodzinie, która w czasie wojny pomagała Żydom. Za tę działalność wystarał się w 2011 r. dla swego ojca o przyznanie pośmiertnie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 5 września 2015 r.

Czwartek, 10 września 2015. Autor: Tomasz Nowak

Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o umieszczenie na Państwa stronie następującej informacji, dotyczącej organizacji konferencji.
Niniejszym zapraszamy na  organizowaną przez IFP AJD w Częstochowie I Międzynarodową Konferencję "Region w kulturze".
Termin konferencji 25.09.2015r.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 21.09.2015r.
Konferencja jest bezpłatna. Planowana jest publikacja referatów, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, w styczniu 2016r.
Link do zgłoszenia: https://drive.google.com/file/d/0B8ugSf37uryWTzItcV93U1Bua2s/view
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o objęcie patronatem organizowanej przez nas Konferencji. W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o przesłanie logo Państwa Organizacji.

Dziękujemy bardzo!
Pozdrawiamy,

Organizatorzy

Czwartek, 14 maja 2015. Autor: Tomasz Nowak

W niedzielę 31 maja o godz. 16.00 odbędzie się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, na którym zostaną wybrani delegacji na Walne Zgromadzenie Delegatów PTH. Odbędzie się ono 18 września 2015 r. w Łodzi.
Drugi termin WZCzO odbędzie się tego samego dnia o godz. 16.15.

Czwartek, 14 maja 2015. Autor: Tomasz Nowak

Zapraszamy na promocję jubileuszowego tomu "Zeszytów Radomszczańskich", która odbędzie się w sobotę 16 maja o godz. 19 w Muzeum. Publikacja ukazała się dzięki dotacji na realizację zadania publicznego w 2015 r. udzielonej ze strony Miasta Radomska („Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”) oraz Starostwa Powiatowego w Radomsku („Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”).

Czwartek, 2 kwietnia 2015. Autor: Agnieszka Podolska

Obfitych łask i błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego

oraz pełnych pogody ducha i pokoju Świąt Wielkanocnych

z radosnym Alleluja

wszystkim członkom i sympatykom naszego Oddziału

życzy

Zarząd PTH Oddział w Radomsku

Wtorek, 10 lutego 2015. Autor: Tomasz Nowak

Zapraszamy na promocję
Pamiętników
Jerzego Majewskiego
z lat I wojny światowej
,
która odbędzie się w niedzielę
15 lutego o godz. 16
w galerii Muzeum.
Kliknij i ściągnij okładkę

Poniedziałek, 19 stycznia 2015. Autor: Agnieszka Podolska

Szanowni Państwo!

Serdecznie prosimy członków i sympatyków PTH o wsparcie działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego 1% odpisu od podatku na rzecz instytucji pożytku publicznego. Wyliczony 1% można przekazać na adres: Polskie Towarzystwo Historyczne - Zarząd Główny, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa. Numer konta bankowego PTH: 48 1160 2201 0000 0000 5515 6953 - Bank Millennium O/Warszawa.
Numer KRS PTH: 0000 100740.


Zarząd PTH
Oddział w Radomsku

Czwartek, 13 listopada 2014. Autor: Agnieszka Podolska

W ramach projektu „Mini-granty Schumana” Szkolny Klub Europejski Młodzież dla Europy (ZSG 7) pod opieką Pana Tomasza Mazura zorganizował w Miejskim Domu Kultury w Radomsku debatę ph.: „Co nam zostało z tamtych lat...”.
W dyskusji udział wzięli: uczniowie PGnr 3 w Radomsku (w tym członkowie SKE Młodzież dla Europy), młodzież z II LO w Radomsku, przedstawiciele Klubu Młodego Samorządowa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku, gimnazjaliści z PG nr 6 w Radomsku oraz PG nr 7 w Radomsku, jak również Pani Agnieszka Podolska z Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Radomsku oraz nauczyciele i mieszkańcy Radomska.
 Prezentację nt. „25-lecia upadku Muru Berlińskiego i jego konsekwencji dla współczesnej Europy. Jesień Ludów” przedstawiła Pani Vasylyna Bas, wolontariuszka Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.
W trakcie spotkania dyskutowano o przemianach, jakie zaszły w Europie na przełomie lat 80. i 90. Co się udało zrealizować, co okazało się fiaskiem, a nad czym jeszcze długo Europa musi pracować, aby osiągnąć pełną stabilność.

Zdjęcia i informacje dzieki uprzejmosci  SKM "Młodzież dla Europy".

Czwartek, 13 listopada 2014. Autor: Agnieszka Podolska

9 listopada 2014 roku w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbyła się sesja popularnonaukowa i pokaz numizmatyczny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego O/ im. Leszka Czarnego w Radomsku.
Podczas spotkania wykład ph. "Cudze chwalicie, swego nie znacie..."  - o zapomnanaych ważnych ważnych wydarzeniach z historii Radomska" wygłosiła Agnieszka Podolska, wiceprezes PTH Oddział w Radomsku. Podczas uroczystego spotkania nastąpiło także rozdanie nagród laureatom IV Konkursu Numizmatycznego "Grosik.

Czwartek, 23 października 2014. Autor: Tomasz Nowak

Zapraszamy na promocję książki
Tomasza Nowaka
pt. "Księgi metrykalne
parafii św. Lamberta w Radomsku
cz. III: Księga ochrzczonych
z lat 1779-1796".
Promocja odbędzie się w Muzeum
w niedzielę 9 listopada o godz. 15.

Czwartek, 23 października 2014. Autor: Tomasz Nowak

Gmina Dobryszyce
oraz
Polskie Towarzystwo Historyczne
oddział w Radomsku
zapraszają na promocję
IX tomu „Zeszytów Radomszczańskich”,
w całości poświęconego dziejom gminy
i parafii Dobryszyce.
Uroczystość odbędzie się
w niedzielę, 26 października, o godz. 15
w hali sportowej przy gimnazjum
w Dobryszycach.
Spis treści

Poniedziałek, 20 października 2014. Autor: Tomasz Nowak


czwartek, 25 września 2014. Autor: Tomasz Nowak

Apel

W tym roku pożegnaliśmy już kilku cenionych radomszczan. Na ich temat pojawiły się w lokalnych mediach artykuły wspomnieniowe i krótkie biogramy. Wydaje się nam, że to jednak za mało. Pamięć jest zawodna, informacji w archiwalnych gazetach szuka się trudno. Stąd pomysł by rozpocząć prace nad Radomszczańskim Słownikiem Biograficznym. W założeniu miałby on gromadzić wiedzę w postaci biogramów o osobach zasłużonych w różnych dziedzinach życia społecznego Radomska i okolicy i to na przestrzeni wieków.
Zwracamy się z apelem do różnych środowisk (kulturalnych, społecznych, sportowych itp.) o opracowywanie i gromadzenie biogramów ważnych dla nich a nieżyjących już osób. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości biogramów PTH podejmie się trudu wydania ich drukiem.
Swoje propozycje proszę przysyłać na adres pthradomsko@wp.pl


W imieniu Zarządu Oddziału PTH w Radomsku
dr Tomasz Nowak

Niedziela, 24 sierpnia 2014. Autor: Tomasz Nowak

Odszedł Karol Walaszczyk,
członek naszego Oddziału

Karol Walaszczyk (ur. 12 października 1945 r. – zm. 23 sierpnia 2014 r.), rodowity radomszczanin, który swoje życie zawodowe i działalność społeczną związał z tym miastem. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku i Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej.
Czytaj więcej...

czwartek, 25 września 2014. Autor: Tomasz Nowak

Wszystkich zainteresowanych publikacją swoich prac w kolejnym tomie Zeszytów Radomszczańskich uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania artykułów mija z końcem października. Jednocześnie zachęcamy do nadsyłania ich w terminie wcześniejszym, co ułatwi prace redakcyjne

Niedziela, 8 czerwca 2014. Autor: Agnieszka Podolska

Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Radomsku
zaprasza na promocję
"Zeszytów Radomszczańskich”
t. VIII w dniu 15.06.2014r. (niedziela)
o godz. 17.00
Galeria Muzeum Regionalnego
w Radomsku.
Uczestnicy spotkania otrzymają

bezpłatny egzemplarz publikacji.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego